Zatrudnianie i praca cudzoziemca w Polsce bez zezwolenia. Kiedy jest to możliwe? – Cz.2

Kontynuujemy dziś temat możliwości zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę.

💎 Ruch bezwizowy 🌍🆓

W czerwcu 2017 roku wprowadzono swobodę przemieszczania się w strefie Schengen bez wizy dla obywateli Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Warunkiem jest posiadanie paszportu biometrycznego. Obywatele tych krajów mogą legalnie przebywać w Polsce przez 90 dni w ciągu 180 dni, w tym podjąć pracę. Zatrudnienie pracownika spoza UE (np. z Gruzji) jest możliwe do 90 dni, a legalizacja wymaga złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy. To udogodnienie dla cudzoziemców, usprawniające podróżowanie i legalne zatrudnienie w Polsce.

💎 Uproszczona procedura legalizacji dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii ✍️👥

Obywatele tych krajów mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę pod pewnymi warunkami. Pracodawca składa pisemne oświadczenie o powierzeniu pracy, a urząd pracy wpisuje je do ewidencji. Procedura ta jest możliwa, jeżeli praca nie jest uznawana za sezonową i trwa nie dłużej niż 24 miesiące.

💎 Zasady zatrudniania obywateli Ukrainy 🇺🇦

Obywatele Ukrainy mają uprzywilejowaną pozycję, szczególnie w kontekście działań wojennych na Ukrainie. Wprowadzono zasady pozwalające na legalne zatrudnienie cudzoziemców z Ukrainy, zwłaszcza w przypadku powiadomienia urzędu pracy w ciągu 14 dni od rozpoczęcia pracy. (akt obowiązujący od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2029 r.)

📑 Usługi legalizacyjne naszej firmy

W wielu innych sytuacjach zezwolenie jest wymagane – jeśli potrzebujesz pomocy w legalizacji – Skontaktuj się z nami!💡💼

📞 tel: +48 797 385 477

📞 tel: +48 538 293 710 (WhatsApp, Viber, Telegram)

📧 email: legalizacja@projectplus.eu

📍 Biura w Białymstoku, Piasecznie ( blisko Warszawy), Wrocławiu, Świebodzinie