Zatrudnianie i praca cudzoziemca w Polsce bez zezwolenia. Kiedy jest to możliwe?

W dzisiejszym poście przedstawiamy kluczowe informacje na temat możliwości zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. 🛠️

Istnieje kilka sytuacji, w których pracodawca może zatrudnić cudzoziemca bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych dokumentów, takich jak zezwolenie na pracę. Oto najważniejsze przypadki:

🔹 Status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej: Cudzoziemiec posiadający status uchodźcy nadany w Polsce lub udzieloną mu ochronę uzupełniającą nie potrzebuje zezwolenia na pracę.

🔹 Zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE: Osoba posiadająca zezwolenie na pobyt stały wydane przez władze RP lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane przez władze RP ma prawo do pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

🔹 Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub tolerowany pobyt: W przypadku posiadania zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub tolerowanego pobytu, cudzoziemiec może legalnie podjąć pracę w Polsce.

🔹 Obywatelstwo UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej: Osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej może podjąć pracę na terytorium Polski bez konieczności zezwolenia na pracę.

🔹 Inne przypadki: Istnieje wiele innych przypadków, np. cudzoziemiec przebywający w Polsce w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, naukowca, studenta itp.

📑 Usługi legalizacyjne naszej firmy

W wielu innych sytuacjach zezwolenie jest wymagane, a nieprzestrzeganie zasad może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w sprawach związanych z legalizacją pobytu lub pracy w Polsce, skorzystaj z usług naszej firmy! Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów i prowadzeniu procesów legalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

📍 Biura w Białymstoku, Piasecznie ( blisko Warszawy), Wrocławiu, Świebodzinie

📞 tel: +48 797 385 477

📞 tel: +48 538 293 710 (WhatsApp, Viber, Telegram)

📧 email: legalizacja@projectplus.eu