Nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom wprowadza istotne zmiany!

Nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom wprowadza istotne zmiany!

Poznaj szczegóły planowanych zmian w systemie wsparcia oraz zasad pobytu i nauki dzieci. 📚 Przedłużony status pobytowy, nowe zasady finansowania zakwaterowania i edukacji.👨‍👩‍👧‍👦 Zmiany wejdą w życie już od lipca! 👀

Projekt ustawy o zmianie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został przyjęty przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2024 r. Ministrem odpowiedzialnym za przedłożenie projektu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowelizacja ma na celu dostosowanie praw osób korzystających z ochrony tymczasowej do obecnych wyzwań związanych z ich pobytem w Polsce, a także eliminację zidentyfikowanych nadużyć i patologii.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 lipca 2024 roku.

Poniżej przedstawiamy streszczenie najważniejszych punktów z tego dokumentu:

✅ Projektowana ustawa przedłuża obowiązywanie szczególnych rozwiązań prawnych do 30 września 2025 r., obejmujących obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić swój kraj w związku z rosyjską inwazją.

✅ Legalność pobytu obywateli Ukrainy będzie przedłużona do 30 września 2025 roku, a od przyszłego roku możliwa będzie zmiana statusu pobytu z ochrony tymczasowej na pobyt czasowy na okres 3 lat.

✅ Zmieni się system wsparcia dla obywateli Ukrainy. Finansowanie pomocy związanej z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy będzie możliwe tylko na podstawie umowy z wojewodą lub samorządem. Zmienią się również zasady udziału w kosztach pobytu i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania.

✅ Wprowadzony zostanie obowiązek szkolny dla dzieci obywateli Ukrainy, związany z polskim systemem oświaty, wraz z przyznaniem świadczenia „800+” od okresu 2025/26.

✅ Ochroną tymczasową objęte zostaną dwie dodatkowe kategorie cudzoziemców: małoletnie dzieci obywateli Ukrainy oraz małoletnie dzieci małżonków obywateli Ukrainy, które nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego.

❌ Nie zostanie przedłużone świadczenie pieniężne związane z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych – tzw. dopłata w wysokości 40 złotych dziennie na osobę, którą otrzymują osoby i organizacje, które przyjmują uciekających przed wojną Ukraińców; oraz wsparcie finansowe dotyczące wykonywania fotografii do dokumentów i jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 złotych na „zagospodarowanie”.

Źródło: https://www.prawo.pl/…/zmiana-ustawy-pomocowej-dla…

https://www.gov.pl/…/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o…