Nowe Zasady Zatrudniania Obywateli Ukrainy od 1 Lipca 2024 roku

1 lipca 2024 roku wchodzą w życie nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce. Zmiany te mają na celu uproszczenie procedur i zwiększenie legalności zatrudnienia.

📌 Najważniejsze Zmiany

⏳Skrócony czas na zgłoszenie zatrudnienia

Od 1 lipca 2024 roku, pracodawcy będą mieli 7 dni, zamiast dotychczasowych 14, na złożenie powiadomienia w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) o zatrudnieniu obywatela Ukrainy​ (Inforlex)​.

💰 Wynagrodzenie

W powiadomieniu pracodawca będzie musiał wskazać wynagrodzenie nie niższe niż minimalne​.

📑 Kolejne powiadomienia

Konieczne będzie złożenie kolejnego powiadomienia w przypadku:

– zmiany rodzaju umowy,

– zmiany stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy,

zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy w tygodniu/miesiącu,

– obniżenia miesięcznej lub godzinowej stawki wynagrodzenia​.

🛠️ Procedury Zgłaszania

Proces zgłaszania zatrudnienia obywateli Ukrainy został uproszczony, co ma na celu ułatwienie pracodawcom legalizacji pracy cudzoziemców. Powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy można dokonać online, co znacząco przyspiesza i ułatwia procedurę.

🏢 Co to oznacza dla Pracodawców?

Dla pracodawców nowe przepisy oznaczają:

– Konieczność zgłoszenia zatrudnienia obywatela Ukrainy w ciągu 7 dni od dnia podjęcia pracy.

– Obowiązek korzystania z systemu teleinformatycznego praca.gov.pl do składania powiadomień.

– Zwiększenie przejrzystości i legalności procesu zatrudniania cudzoziemców.

📝 Podsumowanie

Nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy, które wchodzą w życie 1 lipca 2024 roku, mają na celu uproszczenie procedur i zwiększenie legalności zatrudnienia. Pracodawcy powinni być świadomi konieczności zgłaszania zatrudnienia oraz korzystania z systemu teleinformatycznego do składania powiadomień. Jako agencja pracy jesteśmy tutaj, aby pomóc Państwu w dostosowaniu się do nowych przepisów i zapewnić, że proces zatrudniania przebiega sprawnie i zgodnie z prawem.

📞 Dla bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszą agencją oraz do zapoznania się z pełnym tekstem zmian na stronie Inforlex.