Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców – konsekwencje

Dziś chcielibyśmy poruszyć kwestię konsekwencji nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców.

Zatrudnianie cudzoziemców bez wymaganego zezwolenia na pracę to poważne naruszenie prawa, obarczone surowymi konsekwencjami. Zezwolenie na pracę jest kluczowym dokumentem, a jego brak może prowadzić do różnych karnych sankcji.

❌ Według przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy, nielegalne zatrudnienie cudzoziemca obejmuje pracę wykonywaną przez osobę nieuprawnioną do tego lub nieposiadającą wymaganego zezwolenia. Pracodawcy, którzy zlecają pracę cudzoziemcom bez zezwolenia, podlegają karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Analogicznie, cudzoziemiec podejmujący nielegalną pracę również podlega karze finansowej.

❌ Pomoc ofiarowana cudzoziemcowi w uzyskaniu korzyści majątkowej za nielegalne zatrudnienie również karana jest grzywną, sięgającą od 3000 zł do 30 000 zł.

Dodatkowo, zgodnie z Kodeksem Karnym, umożliwienie nielegalnego pobytu cudzoziemców w Polsce celem osiągnięcia korzyści podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

❌ Pamiętajmy, że zatrudnianie cudzoziemców bez zezwolenia nie tylko niesie za sobą konsekwencje finansowe, ale także prawne. Dbajmy o przestrzeganie prawa, unikając nielegalnych praktyk związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

📑 Usługi legalizacyjne naszej firmy

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w sprawach związanych z legalizacją pobytu lub pracy w Polsce, skorzystaj z usług naszej firmy! Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów i prowadzeniu procesów legalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

📞 tel: +48 797 385 477

📞 tel: +48 538 293 710 (WhatsApp, Viber, Telegram)

📧 email: legalizacja@projectplus.eu

📍 Biura w Białymstoku, Piasecznie ( blisko Warszawy), Wrocławiu, Świebodzinie