Wyższa płaca minimalna. Wyższe stawki od lipca 2024.

🆕 Nowe stawki płacy minimalnej od 1 lipca 2024!

Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4300 zł brutto, co daje około 3261 zł na rękę. Stawka godzinowa zwiększyła się do 28,10 zł. To druga podwyżka w tym roku, obejmująca ponad 3 miliony pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz umowy zlecenia i umowy o świadczeniu usług.

💰 Podwyżki w liczbach:

Minimalne wynagrodzenie miesięczne: 4300 zł (wzrost o 19,4% w porównaniu do 1 lipca 2023 r.)

Stawka godzinowa: 28,10 zł (wzrost o 19,5% w porównaniu do 1 lipca 2023 r.)

📊 Co to oznacza dla pracowników?

Umowy o pracę: Wyższe wynagrodzenie miesięczne.

Umowy zlecenia i umowy o świadczeniu usług: Wyższa stawka godzinowa.

Wraz z płacą minimalną wzrastają również inne świadczenia, takie jak dodatek za pracę w nocy. Zmiany te mają na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń dla szerokiej grupy pracowników.

📅 Kolejne podwyżki: Rząd już planuje następne podwyżki. Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł.