Błędy popełniane przez emigrantów w Polsce przy samodzielnym prowadzeniu sprawy administracyjnej – cz. 3

🚨 Warto wiedzieć! 🚨

Kończymy już naszą serię publikacji o powszechnych błędach, które cudzoziemcy często popełniają przy samodzielnym przygotowywaniu dokumentów legalizujących ich pobyt w Polsce. 🛂

Oto ostatnie z nich:

1️⃣ Niewystarczająca znajomość wymagań: Wiele osób nie zwraca wystarczającej uwagi na wymagania i procedury legalizacji pobytu w Polsce, co może prowadzić do błędów w składaniu dokumentów, a w rezultacie do odrzucenia sprawy.

2️⃣Brak kopii: Należy pamiętać o przygotowaniu i sprawdzeniu kopii oryginałów wszystkich ważnych dokumentów, aby uniknąć opóźnień i problemów podczas złożenia wniosku.

3️⃣ Przedstawienie przeterminowanych dokumentów: Upewnij się, że wszystkie dokumenty, które składasz są aktualne i nie straciły ważności, szczególnie w przypadku ubiegania się o kartę pobytu.

Nie popełniaj opisanych błędów! Skontaktuj się z profesjonalistami, aby uniknąć nieprzewidzianych problemów!

📍 Biura w Białymstoku, Piasecznie (k. Warszawy), Wrocławiu, Świebodzinie

📞 tel: +48 797 385 477

📞 tel: +48 538 293 710 (WhatsApp, Viber, Telegram)

📧 e-mail: legalizacja@projectplus.eu