Ukraina, kraj o bogatej kulturze i historii, od lat zmaga się z trudnościami politycznymi i ekonomicznymi. Konflikty zbrojne i kryzysy gospodarcze sprawiły, że wielu Ukraińców musiało szukać lepszych perspektyw życiowych poza granicami kraju. Dla tych, którzy pozostali, codzienne życie staje się coraz trudniejsze. W odpowiedzi na te wyzwania, wielu krajów i organizacji zobowiązało się do…